Edith Tanke Hallaren

3.kandidat, Psykiatrisk sykepleier