Miljøpartiet De Grønne Frøya ønsker å skape et grønt lokalsamfunn med økt livskvalitet for alle. Samtidig ønsker vi å bevare særpreget til Frøya, kystnaturen og den unike kystkulturen, for våre fremtidige generasjoner.

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt lokalvalg i på Frøya?